campaign

Life Saving Medication Care Program

By Alpro Pharmacy

January 6, 2022

If you have recently impacted by flood,
We're here to HELP

Alpro Pharmacy partnering with DOC2US to offer free medication and medical assistance to flood victims

All Alpro Pharmacy outlets and teleconsultation platform DOC2US will be working together to provide free medication replacement and medical assistance for all flood victims affected during the December flash floods.

This move is to support flood victims who had their chronic medications being damaged during the flood. Apart from that, many roads being washed out in affected locations and they are currently facing huge mobility issues which cause them unable to obtain the necessary medications and medical attentions. Delays in medication administration would lengthen the recovery times of those who are in need of health care and might lead to avoidable harm and suffering.

Flood victims can reach out to Alpro Pharmacy for assistance

Flood victims can come forward to apply for their free supply of chronic medications with their proof of police report for their medication. The medications are limited to Chronic Medications only such as diabetic medications, hypertension medications.

This will be a long-term commitment from Alpro Pharmacy and DOC2US to provide support for the communities anytime when flooding incidents happen. DOC2US will be providing online doctor consultations and Alpro Pharmacy has their pharmacists on stand-by to provide this service for members of the public.

T&Cs apply.

 1. Only for natural disaster affected families
 2. A police report filled no more than 14 days from the date of claim must be produced at the point of collection.
 3. Chronic Medications only
 4. Capped at 1 week supply or maximum RM50 per household claim.

不幸受到这次的水灾影响?
我们与您一起渡过难关

与DOC2US 合作 为水灾灾民提供免费药物和医疗
咨询

Alpro Pharmacy与线上医疗平台 DOC2US 合作,为这次受水灾影响的灾民提供免费的药物和医疗咨询。

这项计划是为了帮助患有慢性疾病的灾民,他们的药物在水灾中被洪水冲走或毁坏,导致药物通通都报废。再加上水灾的原因,许多道路被淹没,交通工具无法通行,情况变得受限,让灾民难以寻得药物。至于那些在逐步进行修正的地区,大家都忙着整理家里,而他们也会忽略了自己本身的疾病管理,这有可能诱发本身的疾病发作或使得更严重。

灾民可到我们的Alpro Pharmacy门市获得援助

受影响的灾民都可以带上水灾事故报案纸到我们Alpro Pharmacy来申请免费慢性疾病基本药物供应,如糖尿病药物、高血压药物等。

这将是 Alpro Pharmacy 和 DOC2US 的长期合作。作为社区责任,Alpro Pharmacy 和 DOC2US已准备好随时待命,DOC2US 将提供在线医疗咨询,而Alpro Pharmacy的药剂师将为受影响的灾民提供药物援助。

附带条件,需符合条规

 1. 该计划只提供给受水灾影响的灾民
 2. 请携带不超过14天的水灾事故报案纸前来申请
 3. 仅限于慢性疾病基本药物
 4. 符合条件的家庭可以获得7天或高达RM50的药物供应

Jika anda terjejas dengan banjir yang melanda negara sekarang,
Kami di sini sedia MEMBANTU

Alpro Pharmacy dengan DOC2US menawarkan ubat percuma dan bantuan perubatan kepada mangsa-mangsa banjir

Semua cawangan Alpro Pharmacy dan platform Telemedicine DOC2US akan bekerjasama untuk menyediakan penggantian ubat dan bantuan perubatan secara percuma untuk semua mangsa banjir yang terjejas semasa banjir kilat pada bulan Disember yang lalu.

Langkah ini adalah untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang mengalami kerosakan dan kehilangan ubat-ubatan mereka. Selain itu, kebanyakan jalanraya mengalami kerosakan di lokasi yang terjejas sehingga menganggu pergerakan seharian mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat mendapatkan bekalan ubat-ubatan dan rawatan perubatan yang diperlukan. Kelewatan dalam pengurusan ubat-ubatan akan melambatkan proses pemulihan mereka. Mangsa-mangsa terutama yang berpenyakit sehingga mungkin membawa kemudaratan serta penderitaan dan memerlukan penjagaan kesihatan yang lebih rapi akan dapat dicegah dengan segera.

Mangsa banjir boleh menghubungi Farmasi Alpro untuk bantuan

Mangsa-mangsa banjir boleh tampil untuk memohon bekalan ubat-ubatan mereka secara percuma beserta bukti laporan polis. Ubat-ubatan penyakit kronik adalah terhad kepada Ubat-ubatan seperti ubat kencing manis, ubat hipertensi.

Hal ini akan menjadi satu komitmen dalam jangka masa yang panjang daripada pihak Alpro Pharmacy dan DOC2US untuk memberikan sokongan dan bantuan kepada masyarakat pada bila-bila masa ketika kejadian banjir berlaku. DOC2US akan menyediakan konsultasi doktor dalam talian dan Alpro Pharmacy mempunyai ahli farmasi yang khusus untuk menyediakan perkhidmatan ini kepada orang ramai.

Tertakluk pada terma dan syarat.

 1. Hanya untuk keluarga yang terjejas akibat bencana alam sahaja.
 2. Laporan polis yang dibuat hendaklah tidak melebihi 14 hari dari tarikh tuntutan yang dikemukakan di tempat pengambilan.
 3. Khusus untuk ubat-ubatan penyakit yang kronik sahaja.
 4. Bekalan dihadkan untuk satu minggu sahaja atau RM50 maksimum bagi setiap tuntutan isi rumah.
Generate Cart URL
Whatsapp